Legyen a munkatársunk

by Super User
Találatok: 130

Munkakörnyezeti vizsgálatokban,

elsősorban munkahelyi levegőszennyezők mintavételében

jártas munkatársat keresünk szerződéses foglalkoztatásra.

További információért keressen minket a honlapon fellelhető bármely elérhetőségen.

Panaszok intézése

by Super User
Találatok: 163

MKK-4.07 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS

PANASZOK INTÉZÉSE


 1. CÉL

Az eljárás célja a minőségirányítási rendszer minél tökéletesebb működtetése, a hibák feltárása és annak biztosítása, hogy fenntartsuk a vevők bizalmát az MKK-LABOR Kft. vizsgálatainak megbízhatósága és jó minősége iránt.

 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az eljárás az MKK-LABOR Kft. tevékenységével, működésével kapcsolatos minden kifogás kezelésére vonatkozik.

 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Jelen minőségirányítási eljárásban a fogalmakat a MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint használjuk.

 1. FELELŐSSÉGEK, HATÁSKÖRÖK

Az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetője felelős a vevők részéről érkező panaszok intézéséért.

 1. ELJÁRÁS
  1. 5.1Ha a vizsgálattal, vagy annak megállapításaival kapcsolatban a vevő részéről kifogás merül fel, a vizsgálatról kiállított Vizsgálati Jelentés kézhezvételét követően panasszal élhet az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetőjénél. A panasz tényéről, illetve tartalmáról feljegyzést készítünk, melyet a vizsgálat egyéb dokumentumaihoz csatolva őrizünk.
  2. 5.2Az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetője egyezteti az MKK-LABOR Kft. álláspontját a vevőével. Ha ennek alapján szükséges, az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetője elrendeli a kiegészítő, helyesbítő vagy ellenőrző mérések 30 napon belüli elvégzését, amelyről az eredeti Vizsgálati Jelentést kiegészítő módosítást ad ki.
  3. 5.3Ha a vevő részéről az MKK-LABOR Kft. minőségirányítási rendszerét illető kifogás merül fel, és ez kétoldalú egyeztetéssel nem rendezhető, a vevő panaszát a NAH Akkreditálási Irodához nyújthatja be.
 2. DOKUMENTÁLÁS

A panaszról készült feljegyzés a következő adatokat tartalmazza: a panasztevő nevét, postacímét, a panasz tárgyát és az elintézés tervezett határidejét. A feljegyzés legalább két, kölcsönösen aláírt példányban készül, egy az MKK-LABOR Kft., egy a panasztevő számára.

A panasz kivizsgálásáról készült feljegyzés tartalmazza a kivizsgálás megállapításait, a vevővel történt egyeztetés eredményét és/vagy a helyesbítő, kiegészítő vagy ellenőrző vizsgálat(ok)at határidővel és felelőssel megjelölve, valamint a kivizsgálás dátumát és az MKK-LABOR Kft. laboratóriumvezetőjének aláírását.

A helyesbítő, kiegészítő vagy ellenőrző vizsgálatról Kiegészítő Vizsgálati Jelentés készül, melyet két példányban a vevő rendelkezésére bocsátunk.

A panaszról, illetve annak kivizsgálásáról készült feljegyzések, a panasz kivizsgálása nyomán elrendelt kiegészítő, helyesbítő vagy ellenőrző vizsgálat munkalapját és a kibocsátott Kiegészítő Vizsgálati Jelentés másolatát a „PANASZOK” feliratú iratrendezőben őrizzük, a panasz keltétől számított 5 évig.

 1. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Minőségirányítási Kézikönyv 4.8 fejezete

MKK-4.13 sz. Minőségirányítási Eljárás: Iratkezelés